โรงเรียนบ้านตาหมน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • อำนาจหน้าที่
 • 1

  ว่าที่ร้อยตรีปพน  มีสุข

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  2 นางสาวนิฮัลวา  นิเต็งหะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน (คนที่1)
  3 นางซูไบด๊ะ   ดอรอแม ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน (คนที่2)
  4 นางสาวนิรวยดา แวหามะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ
  5 นายปาฮามี  อาแว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
  6 นางสาวอัสมา อัลดุลซาลาม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล
  7 นางสาวนุรีซะห์  เพชรเบ็ญวาฮับ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบริหารทั่วไป

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:25:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีปพน มีสุข
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวนิรวยดา แวหามะ

 • นางสาวนิฮัลวา นิเต็งหะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,878
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตาหมน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073421373 อีเมล์: bantamon@hotmail.com

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]