โรงเรียนบ้านตาหมน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

          พันธกิจ

    1. จัดการศึกษาให้เด็กและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  2. จัดระบบการบริหารและการจัดการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  3. พัฒนาครูให้มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  4. น้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

   

          เป้าหมาย

  1. เด็กและผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  2. ระบบการบริหารและการจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  3. ครูมีทักษะการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

  4. สถานศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาแบบมีส่วนร่วม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 15:25:50 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • ว่าที่ร้อยตรีปพน มีสุข
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนิภาพร สะมาแอ

 • นายปาฮามี อาแวสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,876
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านตาหมน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073421373 อีเมล์: bantamon@hotmail.com

Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]