โรงเรียนบ้านโคกหมัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

ประวัติโรงเรียนบ้านโคกหมัก

 

โรงเรียนบ้านโคกหมัก จัดตั้งขึ้นโดยประชาชน ต่อมาทางราชการได้ยกฐานะขึ้นเป็นโรงเรียนประชาบาลตามกฎหมาย ทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๔๘๐ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๔๐  คน โดยมี นายเคลื่อม  พรหมยอด เป็นครูใหญ่ ที่ดินปลูกสร้างอาคารเรียนแห่งแรกได้รับการบริจาคจากนายพลัด  ประทีป  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๒ ตำบลดาโต๊ะ ในขณะนั้น คิดเป็นเนื้อที่ ๒ ไร่เศษ มี อาณาเขต  ดังนี้

                   ทิศเหนือ                   ติดต่อที่ดินของ นายจันทร์  เพชรห้วยลึก

                   ทิศใต้                       ติดต่อกับที่ดินของนายจันทร์   เพชรห้วยลึก

                   ทิศตะวันออก              ติดต่อกับที่ดินของนายจันทร์   เพชรห้วยลึก

                   ทิศตะวันตก                ติดต่อกับคลองชลประทาน

ปัจจุบันที่ดินแปลงนี้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์เป็นบ่อเลี้ยงปลาและปลูกพืชสวนครัว ( อยู่ห่างจากโรงเรียนประมาณ ๑ กิโลเมตร)

          ปี พ.ศ. ๒๕๑๐ โรงเรียนหลังดังกล่าวถูกพายุพัดเสียหายทั้งหลังจนไม่สามารถซ่อมแซมได้ ทางราชการได้มาสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นที่วัดโคกหมัก จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๒๐

          ต้นปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ประชาชนในหมู่บ้านโคกหมัก ได้ร่วมกันบริจาคเงินเพื่อซื้อที่ดินของ   นางพลับ   จันทร์แสง บริจาคให้โรงเรียนเพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนทางราชการจึงได้จัดสรรงบประมาณจึงได้จัดสรรงบประมาณปลูกสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก ขนาด ๔ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง ต่อมาภายหลัง     นายเซี่ยง   ขันธ์สามล ได้บริจาคด้านทิศใต้เพิ่มเติมให้โรงเรียนอีก

          ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ทั้งสิ้น ๒ ไร่ ๓๐๐ ตารางวา  โดยมีอาณาเขตดังนี้

                   ทิศเหนือ            ติดถนน รพช. สายบ้านนาเกตุ – บ้านบาซาเอ

                   ทิศใต้               ติดต่อกับที่ดินของ นายเซี่ยง    ขันธ์สามล

                   ทิศตะวันออก       ติดต่อกับที่พักสายตรวจตำบลดาโต๊ะ

          ทิศตะวันตก        ติดต่อกับที่ดินของนางคลาย สงวนสกุลและนางลั่น แก้วมณี

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายจรุง แสงทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านโคกหมัก

นายชัฎฌนาลัย สีแก้ว
นางสาวชนกนาฎ จันทร์แสง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,984
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกหมัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073330111 อีเมล์: bkm-09@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มูฮัมมัดบูดีมัน บือราเฮง โทรศัพท์: 0831759108 อีเมล์: maku_71@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]