โรงเรียนบ้านโคกหมัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ปรัชญา

              การศึกษาเป็นรากฐานแห่งการพัฒนา

    วิสัยทัศน์

    โรงเรียนบ้านโคกหมัก เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย จัดการเรียนรู้คู่คุณธรรม เท่าทันเทคโนโลยี นักเรียนเป็นคนดี คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านโคกหมัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073330111 อีเมล์: bkm-09@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มูฮัมมัดบูดีมัน บือราเฮง โทรศัพท์: 0831759108 อีเมล์: maku_71@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]