โรงเรียนบ้านโคกหมัก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญา

            การศึกษาเป็นรากฐานแห่งการพัฒนา

  วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านโคกหมัก เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและปฐมวัย จัดการเรียนรู้คู่คุณธรรม เท่าทันเทคโนโลยี นักเรียนเป็นคนดี คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มืออาชีพ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายจรุง แสงทอง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวชนกนาฎ จันทร์แสง

 • นายสมเกียรติ ดวงแก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,817
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านโคกหมัก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073330111 อีเมล์: bkm-09@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มูฮัมมัดบูดีมัน บือราเฮง โทรศัพท์: 0831759108 อีเมล์: maku_71@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]