โรงเรียนบ้านท่ายามู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านท่ายามู  ตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐  เป็นอาคารเรียนชั่วคราว  อยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ ๕๐๐ เมตร มีนายแปลก (ไม่ทราบนามสกุล) มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่เป็นคนแรก

                 พ.ศ.  ๒๕๑๒ ทางราชการได้ให้งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ ป. ๑ ก. ขนาด ๒ ห้องเรียน  แล้วได้ย้ายจากที่เก่ามาสร้างที่ดินแปลงใหม่  ซึ่งอยู่ในหมู่บ้าน  เป็นที่ดินราษฎรเป็นผู้ร่วมบริจาคจัดซื้อ   ทางราชการได้ให้งบประมาณ ๒๑๐,๐๐๐ บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก.  ขนาด ๓ ห้องเรียน  แล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๒๑

                พ.ศ. ๒๕๓๕ ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. ๑๐๓/๒๖ จำนวน ๓ ห้องเรียน  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านท่ายามูเป็นโรงเรียนที่เปิดสอนระดับก่อนประถมและประถมศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑   สำนักงานคณะ -กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  โดยมีนายสนิท  สกุลมณี  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านท่ายามู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: banthayamoo2563@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอันวา ซือรี โทรศัพท์: 082-8318932 อีเมล์: banthayamoo2563@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]