โรงเรียนบ้านท่ายามู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ๑. นายแวหามะ    แวนุเซ็ง   ประธานกรรมการ 

  ๒. นายบือราเฮง    กามา       ผู้แทนองค์การศาสนา

  ๓. นายแวนิ      สาแม           ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

  ๔. นายแวสะมะแอ    แวดาโอะ   ผู้แทนองค์กรชุมชน

  ๕. นายอาแว   วาแม                  ผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

  ๖. นายแวหามะ   แวนุเซ็ง          ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา

  ๗. นายมะรูดิง    สาแม              ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ๘.นายอัสมีน   มาลอ                ผู้แทนครู

  ๙. นางสาวมนัสวี   มณีสวัสดิ์     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ายามู

  ๑๐. นายยูโซ๊ะ   แวนุเซ็ง           ที่ปรึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านท่ายามู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: banthayamoo2563@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอันวา ซือรี โทรศัพท์: 082-8318932 อีเมล์: banthayamoo2563@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]