โรงเรียนบ้านท่ายามู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ๑. จัดระบบบริหารจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ให้ได้มาตรฐานสถานศึกษามีคุณภาพ

  ๒. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  ๓. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร

  ๔. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  ๕. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยการส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านท่ายามู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: banthayamoo2563@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอันวา ซือรี โทรศัพท์: 082-8318932 อีเมล์: banthayamoo2563@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]