โรงเรียนบ้านท่ายามู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ๑. จัดระบบบริหารจัดการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์ให้ได้มาตรฐานสถานศึกษามีคุณภาพ

  ๒. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  ๓. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร

  ๔. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  ๕. น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยการส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวมนัสวี มณีสวัสดิ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นายอัสมีน มาลอสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,108
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่ายามู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: banthayamoo_2558@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอันวา ซือรี โทรศัพท์: 082-8318932 อีเมล์: ิbanthayamoo_2558@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]