โรงเรียนบ้านท่ายามู
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพจัดการศึกษา ระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานในความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสาลและน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติพร้อมนำเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านท่ายามู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: banthayamoo2563@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายอันวา ซือรี โทรศัพท์: 082-8318932 อีเมล์: banthayamoo2563@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]