โรงเรียนบ้านท่ากำชำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.  พัฒนาระบบบริหารการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตาม

                     มาตรฐานวิชาชีพ

  2.  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

  3.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

  4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ

  5.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางสาวสุธาสินีย์ สังข์สง
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวสาเร๊าะ หมาดเต๊ะ

 • นางสาวฮาดีบ๊ะ ดีสะเอะสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,707
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านท่ากำชำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 093-6919042 อีเมล์: tkc.sch@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มะลาเซ็น อาสัน โทรศัพท์: 0848590852 อีเมล์: tkc.sch@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]