โรงเรียนบ้านบางทัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ๑. วิสัยทัศน์

            ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนบ้านบางทันมุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ พัฒนาสภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้ ควบคู่การใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม

   ๒.ปรัชญาโรงเรียน

            “ไม่มีแสงสว่างใด เสมอด้วยปัญญา”

   

  ๓. คำขวัญโรงเรียน

            พัฒนาการเรียนรู้   มุ่งสู่มาตรฐาน   ประสานชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านบางทัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 0-7333-0038 อีเมล์: boonchoo139@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ซูรียานี ยีกาเดร์ โทรศัพท์: 0899768536 อีเมล์: zureeyani@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]