โรงเรียนบ้านปะแดลางา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • กรอกเลข ปชช.13หลัก

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามหลักสูตร

  3. ส่งเสริมในสถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต

  ๔.  ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

  ๕.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสังคมพหุวัฒนธรรม       

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นางรอซีด๊ะ ดาโต๊ะ
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวจรรยา ปิ่นคง

 • นางสาวอภิญญา ชำนาญเนตรสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,090
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านปะแดลางา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: padae_langa@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: กิตติยา ชนะกิจ โทรศัพท์: 0810128824 อีเมล์: padae_langa@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]