• ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนพัฒนศึกษา   เป็นโรงเรียนประถมศึกษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เป็นโรงเรียนขนาดกลาง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก  จังหวัดปัตตานี    สร้างเมื่อ พ.ศ.2477 เดิมชื่อโรงเรียนบ้านท่ากุโบ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.ปุโละปุโย ปัจจุบันที่ดินที่โรงเรียนตั้งอยู่ดินด้านทิศเหนือที่ดินของนายหะยีแวแน กูเดร์ดาเก็ง อาคารเรียนเป็นหลังคามุงจาก ขณะนั้นนายหะยีแวแน กูเดร์ดาเก็ง เป็นผุ้บริหารโรงเรียนและเป็นครุสอนศาสนาให้กับนักเรียนปี 2502 นายแจง ..........เป็นครูใหญ่ ได้ย้ายโรงเรียนไปสร้างอาคารเรียนใหม่ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งสถานีอนามัยบ้านท่ากุโบ ปี 2507 ได้ย้ายโรงเรียนไปสร้างโรงเรียนที่ดินธรณีสงฆ์ วัดสุนันทาราม ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนปัจจุบัน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 093-1142047 อีเมล์: pattana_103@pattani1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ขนิษฐา แสนสุภา โทรศัพท์: 0879698024 อีเมล์: jew01_2009@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]