• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. จัดระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
  2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
  3. นักเรียนมีคุณภาพมาตรฐานตามหลักสูตร
  4. ส่งเสริมทุกภาคส่วนในสังคมพหุวัฒนธรรมให้มีการส่วมร่วมในการจัดการศึกษา
  5. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายอายุ หีมงอย
 • แนะนำบุคลากร

 • นางช่อพิศ สุวรรณโน

 • นางสาวโรสไมนี อะลีดิมันสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,835
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพัฒนศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 093-1142047 อีเมล์: pattana_103@pattani1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ขนิษฐา แสนสุภา โทรศัพท์: 0879698024 อีเมล์: jew01_2009@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]