โรงเรียนบ้านค่าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

    

                                 1.  นายดอเลาะ           ยีเจะอาแว         ประธานกรรมการ

                                 2.  นายมะ                   ปิเยาะ                กรรมการ

                                 3.  นายมะนอ              หะยียูโซะ          กรรมการ

                                 4.  นายอับดุลการีม     เจะแต               กรรมการ

                                 5.  นายสาการียา         อาแว                กรรมการ

                                 6.  นายบาฮารูดิง         หะ                    กรรมการ

                                 7.  นายซือแม              ยามาลีเยาะ      กรรมการ

                                 8.นางแวมีเนาะ            แวดอเลาะ        กรรมการ

                                 9.  นายสนกีฟลี           อุดมเศรษฐ์       กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านค่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073 - 357435 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวอัยดา ปูเต๊ะ โทรศัพท์: 093-6927402 อีเมล์: aida.6940@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]