โรงเรียนบ้านค่าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 • คณะกรรมกานักเรียนปีการศึกษา  2556

                                 

                                              1. เด็กหญิงนาเดีย        สาอุ          ประธาน

                                              2.เด็กหญิงนัสมี  สิเดะ       รองประธานกรรมกา

                                              3.  เด็กหญิงนุรมี            หะยีสะอุ    กรรมการแและเลขานุการ

                                              4.  เด็กหญิงนุรมี            ดอเลาะ        กรรมการ

                                              5.  เด็กหญิงรอฮานี          บือราเฮง     กรรมการ

                                              6.  เด็กหญิงอามาล         เจะแต           กรรมการ

                                              7.  เด็กหญิงยาวาตี         ยูโซะ             กรรมการ

                                              8.  เด็กหญิงฮายาตี         ดือราแม        กรรมการ

                                              9.  เด็กหญิงอาอีเซาะห์   สาอุ              กรรมการ

                                             10.เด็กหญิงนินูรูฟารา     บาซา            กรรมการ

                                             11.  เด็กชายฮัมดี           มะลี               กรรมการ

                                             12.เด็กชายริดเวรรณ     ขาเร็ง             กรรมการ

                                             13. เด็กชายแวอัดดี      เจะแว             กรรมการ

                                             14.  เด็กชายอตัน         หะยีคาเร็ง       กรรมการ

                                             15.เด็กชายมะดารี        มะ                   กรรมการ

                                             16.เด็กชายอาเดะสุกรี  อาแวบือซา    กรรมการ

                                             17.  เด็กชายสุไฮมี       เจะหามะ        กรรรมการ

                                             18.  เด็กชายฮาฟีซี       หะยีคาเรง      กรรมการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายรุสลัน สาแล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางแวมีเนาะ แวดอเลาะ

 • นางสาวณัฐวดี อินทร์ศรีพราหมณ์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,896
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านค่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073 - 357435 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางมาลี หมวกเปียะ โทรศัพท์: 09 -86707499 อีเมล์: maleenapadu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]