โรงเรียนบ้านค่าย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ ( Mission)

   

  ๑.  จัดระบบบริหารจัดการศึกษาไห้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  ๒.  พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน

  ๓.   จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตร

  ๔.  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  ๕.   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายรุสลัน สาแล
 • แนะนำบุคลากร

 • นางนูรอัยนี เรืองจรูญศรี

 • นางเครือวัลย์ รัตนรามศรีสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,903
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านค่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073 - 357435 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางมาลี หมวกเปียะ โทรศัพท์: 09 -86707499 อีเมล์: maleenapadu@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]