โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • 1. นายฉัตรชัย          เจะปอ          ผู้ทรงคุณวุฒฺ                                         ประธานกรรมการ

  2.  นายแวเลาะ       แวนาแว        ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          รองประธานกรรมการ

  3.  นายอาลี             บือราเฮง      ผู้แทนองค์กรศาสนา                              กรรมการ

  4.  นางมารีเยาะ        ปูเตะ             ผู้แทนอง๕กรชุมชน                             กรรมการ

  5.  นายมะแอ           เตาะสาตู        ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         กรรมการ

  6.  นายเจะมุ     ลาเตะ                      ผู้แทนผู้ปกครอง                                 กรรมการ

  7.  นายมะรอเป็ง   สาและ                  ผู้แทนศิษย์เก่า                                   กรรมการ

  8.  นางสมจิต  วิริยะบุญญาเกียรติ         ผู้แทนครู                                       กรรมการ

  9.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ                                                          กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073321074 อีเมล์: banthungposchool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิจิตรา หน่อทอง โทรศัพท์: 0895982420 อีเมล์: vigitra7576@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]