โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • ภายในปี พ.ศ. 2558 โรงเรียนบ้านท่งโพธิ์เป็นโรงเรียนสีขาวจัดการศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการเรียนรู้ บริหารแบบมีส่วนร่วม พัฒนาครูสู่มืออาชีพ ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนเก่ง และมีความสุข ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาก้าวไกลสู่อาเซียน โดยมีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 09:43:34 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: 073321074 อีเมล์: banthungposchool@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วิจิตรา หน่อทอง โทรศัพท์: 0895982420 อีเมล์: vigitra7576@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]