โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดระบบทางบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน

  2. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ

  3. จัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณธรรมนำความรูู้บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  4. เตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

  5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:16:21 น.

โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: wadstid_116@pattani1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: มาหะมะ ลาเตะ โทรศัพท์: 0987047842 อีเมล์: mumad55@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]