โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ โรงเรียน 

            โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร เป็นองค์การทางการศึกษาที่มีคุณภาพ นักเรียนมีคุณธรรมนำความรู้ มุ่งสู่อาเซียน เน้นการมีส่วนร่วม อยู่บนพื้นฐานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรัชญา

           มีวินัย  เคารพ  อดทน  คือบุคคลในดวงใจ

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:16:21 น.

โรงเรียนวัดสถิตย์ชลธาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: wadstid_116@pattani1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: มาหะมะ ลาเตะ โทรศัพท์: 0987047842 อีเมล์: mumad55@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]