โรงเรียนเขื่อนบางลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ประวัติโรงเรียนเขื่อนบางลาง

 

   โรงเรียนเขื่อนบางลาง    ตั้งอยู่หมู่ที่  1  ถนนศรีบางลาง ตำบลเขื่อนบางลาง  อำเภอบันนังสตา    จังหวัดยะลา รหัสไปรษณีย์   95130  โทรศัพท์ 0-7328 -1079   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต 2   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
                โรงเรียนเขื่อนบางลางเปิดทำการสอนในปีการศึกษา  2520   โดยใช้อาคารเรียนชั่วคราว  ซึ่งก่อสร้างขึ้นโดยความร่วมมือของประชาชนและข้าราชการ   ในโครงการอาสาพัฒนาท้องถิ่นตนเองในฤดูแล้ง เมื่อวันที่  25   เมษายน   2520    ขนาด   7  x  21   เมตร   จำนวน  2   ห้องเรียน  หลังคาสังกะสี  ไม่มีฝากั้น  เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 และชั้นประถมศึกษาปีที่   2   เมื่อวันที่  2   มิถุนายน 2520  โดยมีนายบรรจบ    แก้วประดับ   ครูใหญ่โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1   มาช่วยราชการรักษาการแทนครูใหญ่โรงเรียนเขื่อนบางลาง   และมีครูโรงเรียนบ้านบางลางมาช่วยราชการ  2   คน และได้เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4    เมื่อวันที่   1    กรกฎาคม    2520 
ต่อมาเมื่อวันที่   22    สิงหาคม   2520    ทางจังหวัดได้บรรจุครูมาเพิ่มอีก   1   คน   และได้ส่งครูโรงเรียนบ้านบางลางที่ช่วยราชการกลับโรงเรียนเดิม  1   คน
                วันที่   1    ตุลาคม   2520  ทางจังหวัดได้แต่งตั้งให้  นายบรรจบ   แก้วประดับ  ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนเขื่อนบางลาง
                ในปีงบประมาณ   2520   ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา   ได้อนุมัติงบประมาณ  550,000 บาท   ให้สร้างอาคารแบบ  017   และได้เริ่มสร้างเมื่อเดือนมกราคม  2521   และแล้วเสร็จสามารถทำการสอนได้ในปีการศึกษา  2521   พร้อมกันนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้อนุมัติงบประมาณ  240,000  บาท   สร้างบ้านพักครู   4   หลัง   และเริ่มทำการสร้างเมื่อเดือน มีนาคม  2521   และแล้วเสร็จในเดือน   มิถุนายน   2521  
                ในปีงบประมาณ  พ.ศ.  2524    ได้รับงบประมาณจำนวน 200,000   บาท สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ   312    จำนวน 1   หลัง
                ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2536   ได้รับงบประมาณจำนวน 1,640,000   บาท สร้างอาคารเรียนแบบ 105 / 29 จำนวน  1   หลัง 
                ในปีการศึกษา   2540   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเขื่อนบางลาง   ได้บริจาคอาคารเรียนให้ใช้ชั่วคราวจำนวน   2    หลัง   และได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
                 เมื่อวันที่  16   พฤศจิกายน 2540   นายล่อง   จันทมา   ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2   มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนบางลาง ตามคำสั่ง สปจ.ยะลาที่ 541/2544    ลงวันที่   2   พฤศจิกายน  2544
ในปีการศึกษา   2549    เปิดสอนจำนวน   18   ห้องเรียน   ซึ่งเปิดสอนเป็นโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนสองระบบ ข้าราชการครูสอนอยู่ที่โรงเรียน  15   คน  ไปช่วยราชการต่างจังหวัดจำนวน  5  คน  พนักงานราชการ   3   คน     ครูอัตราจ้างจำนวน    6   คน   วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม  3   คน   จำนวนนักเรียน    591   คน
ในปีการศึกษา   2552    เปิดสอนจำนวน   19   ห้องเรียน   มีข้าราชการครู   19    คน   พนักงานราชการ   8  คน        วิทยากรสอนศาสนาอิสลาม  4   คน   นักการภารโรง  2   คน  แม่ครัว  2   คน จำนวนนักเรียน    594   คน
                เมื่อวันที่  4   พฤศจิกายน 2553   นายประวิทย์   จันทร์ แจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนตะบิงติงงีสามัคคี   มารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเขื่อนบางลาง ตามคำสั่ง สพป.ยล. 2  ที่ 339/2553    ลงวันที่   14   ตุลาคม  2553  ปีการศึกษา  2553
ในปีการศึกษา   2553    เปิดสอนจำนวน   18   ห้องเรียน   ซึ่งเปิดสอนเป็นโรงเรียนหนึ่งโรงเรียนสองระบบ ข้าราชการครูสอนอยู่ที่โรงเรียน  21  คน  ไปช่วยราชการต่างจังหวัดจำนวน  2  คน  พนักงานราชการ   7   คน  ไปช่วยราชการ  1  คน   ครูสอนอิสลามศึกษาแบบเข้ม  7   คน   จำนวนนักเรียน    592   คน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

นายพิเชษฐ์ จิตรประสิทธิ์พร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เขื่อนบางลาง

นางสาวซำซียะ สูแว
นางสาวโนรฮูดา สะมะแอ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

994
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเขื่อนบางลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 โทรศัพท์: 073-281079 อีเมล์: khuenbanglang@obec.go.t
เว็บมาสเตอร์:: นางนูรียาห์ มาหะมุ โทรศัพท์: 0847489138 อีเมล์: nureeya2010@windowslive.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]