โรงเรียนบ้านสะเอะใน


ประวัติโรงเรียนบ้านสะเอะใน

 

โรงเรียนบ้านสะเอะในจัดตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2508    ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปัตตานี    ในหมู่ ที่  4 ตำบลสะเอะ   อำเภอกรงปินัง   จังหวัดยะลา   เมื่อวันที่ 1 มีนาคม  พ.ศ. 2510   ย้ายมาตั้งที่ใหม่  ซึ่งเป็นที่ดินของราษฎรบริจาคให้ส่วนหนึ่ง   และบริจาคเงินซื้อเพิ่มเติมอีกส่วนหนึ่ง   ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน วันที่  1  ตุลาคม  2515  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก.  ขนาด  3  ห้องเรียน  วันที่  10  ตุลาคม  พ.ศ. 2518  เวลาประมาณ 23.30 น.  ขบวนการโจรก่อการร้ายได้มาเผาอาคารเรียน  แบบ ป.1 ก.  ทำให้อาคารเรียนเสียหายหมดทั้งหลังพร้อมทั้งครุภัณฑ์ต่าง ๆ  และเอกสารทางราชการเสียหายหมดทำให้นักเรียนไม่มีที่เรียนต้องอาศัยบ้านของราษฎรเป็นที่เรียนชั่วคราว   วันที่  22  กันยายน  2521  ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก.  ขนาด 3  ห้องเรียน  ปีงบประมาณ  2540  โรงเรียนได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29  ชั้นล่างอีก  4  ห้อง  ปีการศึกษา  2545 – 2546  ผู้ปกครอง  ผู้นำท้องถิ่น  ศิษย์เก่า  เยาวชนในเขตหมู่ที่ 4  ได้ร่วมกันบริจาควัสดุ  แรงงาน  สร้างอาคารละหมาด  56   ตารางเมตร  1  หลัง  เพื่อเป็นอาคารส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลาม   และเมื่อ  23  มิถุนายน 2550  เวลาประมาณ 19.30 น. บ้านพักครู ซึ่งปรับสภาพเป็นอาคารเรียนชั่วคราว   ถูกเผาโดยผู้ก่อความไม่สงบ   ทำให้อาคารเสียหายทั้งหลัง  พร้อมทั้งครุภัณฑ์ต่าง ๆ  และเอกสารของราชการเสียหายบางส่วน  โรงเรียนได้รับงบประมาณจัดสร้างอาคารเอนกประสงค์   แบบ  สปช. 202 /26    ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จใน  ปี  2553

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-10-27 12:14:36 น.

นางยินดี รักสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านสะเอะใน

นายมะรอซี ยามาลอเด็ง
นางมยุรี เชยชม

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

6
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านสะเอะใน โทรศัพท์: 073238247 อีเมล์: langtermtem@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: มะสอและ ดอเลาะอาลี โทรศัพท์: 0874757856 อีเมล์: langtermtem@gmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ