โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์

 

1.

นายสุรชัย  คุ้มรำไพ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

2.

นายราเมศ แตงอุไร

ผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการ

3.

นางสายน้ำผึ้ง กลัดผุด

ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

กรรมการ

4.

นายธัมนูญ อุ่นศิริ

ผู้แทนครู

กรรมการ

5.

นายสุทธิศักดิ์ ยังตรง

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

6.

นายบุญเชิด บุญดีสุคนธ์

ผู้แทนองค์กรชุมชน

กรรมการ

7.

นายสมศักดิ์ เนียมหอม

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

8.

พระปลัดสันทาน ธัมมสันทโน

ผู้แทนองค์กรศาสนา

กรรมการ

9.

นายสมชาย แสงถนอม

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

 

 

โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-08-07 09:14:46 น.

นางสาวชลารักษ์ สายอุทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์

นางบุปผา แสงถนอม
นายธัมนูญ อุ่นศิริสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,428
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โทรศัพท์: 028484380 อีเมล์: sutheera.go@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายธัมนูญ อุ่นศิริ โทรศัพท์: 0810053190 อีเมล์: aunsirinoon@yahoo.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]