โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
คิวอาร์โค๊ด

ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม

********************************************

1.  นายสุวิชา                        จอประยูร                              ผู้ทรงคุณวุฒิ                         ประธานกรรมการ

2.  นายธีรชัย                        คงเจริญจิตติกุล                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

3.  นายบุญรอด                    เจริญทรัพยานันท์                ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

4.  นายปรีชา                        ทินสมุทร                              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

5.  นายสินชัย                      ทองมั่ง                                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

6.  นายสมเดช                     อุรีรักษ์                                   ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

7.  นายสังเวียน                   อู่อ้น                                       ผู้ทรงคุณวุฒิ                                         กรรมการ

8.  นายเชน                          คลังนุช                                  ผู้แทนผู้ปกครอง                                  กรรมการ

9.  นางอรอนงค์                  สุดใจ                                      ผู้แทนครู                                               กรรมการ

10. นายภูมิไท                      ปรุงทองดี                              ผู้แทนองค์กรชุมชน                           กรรมการ

11. นายปัญญา                     ดำสุวรรณ                              ผู้แทนศิษย์เก่า                                      กรรมการ

12. นายสมเกียรติ                บรรพบุรุษ                             ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น          กรรมการ

13. พระครูวินัยสารโสภณ เมติโก                                   ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือ                  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

14. พระครูสมุห์วิโรจน์                                                   กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

15. ดร.อมลวรรณ                 ศรีประเสริฐ                            ผู้บริหารสถานศึกษา                            กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-18 08:08:23 น.

นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนวัดราษฎร์นิยม

นางสุมามาลย์ คลังนุช
นางอัมพร ศรีเสมอ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,642
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์นิยม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 029855622 อีเมล์: chumchonwatratniyom@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: กฤษณา ประภาวิทย์ โทรศัพท์: 0840249691 อีเมล์: zixzax_yui@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]