โรงเรียนบัวแก้วเกษร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบัวแก้วเกษร

 

คณะกรรมการสถานศึกษา
1.นายจรัญ  ดีงาม ผู้แทนคุณวุฒิ   ประธานกรรมการ
2.นายสมจิต   สุขรุ่งเรือง ผู้แทนคุณวุฒิ    กรรมการ
3.นายชัยสิทธิ์  กลิ่นหอมหวล ผู้แทนคุณวุฒิ    กรรมการ
4.นายสมยศ  มงคลเดช ผู้แทนคุณวุฒิ   กรรมการ
5.นางสาวรัตนนา  ผนิศวรนันท์ ผู้แทนคุณวุฒิ กรรมการ
6.นายนิคม  บางจริง ผู้แทนคุณวุฒิ กรรมการ
7.ร.ต.เชิดศักดิ์  อินทร์เลิศ ผู้แทนคุณวุฒิ กรรมการ
8.พระครูวรธรรมวาที ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์   กรรมการ
9.พระครูรัตนภัทรคุณ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ
10.นางทองใบ  ใจมั่น   ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ
11.นายสุรชัย   จิรวัฒนาภรณ์ ผู้แทนองค์กรชุมชน     กรรมการ
12.นางสาวสุวรรณา  มีพลอย ผู้แทนศิษย์เก่า   กรรมการ
13.นายธาตรี  ธารีเกษ ผู้แทนผู้ปกครอง   กรรมการ
14.นายวิทูร  คุ้มรักษา ผู้แทนครูกรรมการ กรรมการ
15.นางจรุญ  จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษร กรรมการและเลขานุการ

                                                

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-30 14:49:33 น.

นางจรุญ จารุสาร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บัวแก้วเกษร

นางสาวสมนา กาละนันท์
นางสาวพรทิพย์ อินทรภักดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,770
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบัวแก้วเกษร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 โทรศัพท์: 0-2599-1546 อีเมล์: buakaew@bk.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: นางจรุญ จารุสาร โทรศัพท์: 0896842740 อีเมล์: Charoon_ja@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]