โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)

 

                 

                

                             คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นางสุนีย์  พุ่มพันธุ์ม่วง              (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง)     ประธานคณะกรรมการฯ

2. นางจุฑามณี  อุทัยรัตน์            ผู้แทนผู้ปกครอง                                           กรรมการ

3. พระครูวิสุทธิธรรมากร              (ผู้แทนศาสนา)                                              กรรมการ

4. นางสาวกฤติกา  แสงอาทิตย์   (ผู้แทนองค์ชุมชน)                                        กรรมการ

5. นายพรไชย  ริยาพันธ์              ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                กรรมการ

6. นางสุมาลี  พิกุลทอง                ผู้แทนศิษย์เก่า                                             กรรมการ

7. นายนรินทร์  บุญนฤธี               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                               กรรมการ

8. นายพิมาน  พุุ่มพันธ์ุม่วง           ที่ปรึกษา                                                     กรรมการ

9. นางสมถวิล  เกษมพร               ที่ปรึกษา                                                     กรรมการ

10. นายปัญญา  หมอนพร            ที่ปรึกษา                                                      กรรมการ

11. นายกรณิชสรณ์  ใจบุตร        ที่ปรึกษา                                                      กรรมการ

12. ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                                                 กรรมการ

                         -----------------------------------------

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-27 09:42:57 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์)

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,040
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 035750056 อีเมล์: watkaijoun_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางขวัญใจ เบญจะขันธ์ โทรศัพท์: 0909920189 อีเมล์: kwunjai.pb@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]