โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

 

 รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์)  อำเภอนครหลวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา  เขต  1

 

 

ที่

ชื่อ  - สกุลกรรมการ

กรรมการผู้แทน

ตำแหน่ง

1

นายบรรเทิง  สงเคราะธรรม

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ประธานกรรมการ

2

นางวันเพ็ญ  บุญเลี้ยง

ผู้แทนศิษย์เก่า

กรรมการ

3

นายบุญเรือง  ดวงภักดีรัมย์

ผู้แทนครู

กรรมการ

4

นางอัมภรรัช  เรืองผึ้ง

ผู้แทนผู้ปกครอง

กรรมการ

5

รต.ละเอียด  สุคันธจันทร์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

            กรรมการ

6

นายสุชิน  แก้วลอย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรรมการ

7

 นายไพศาล  ใจเบิกบาน

ผู้แทนองค์กรชุมชน

            กรรมการ

8

 นายทวี  ราชมูลตรี

พระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่

กรรมการ

9

นายถาวร  ทิพย์โสต

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-07-06 10:49:49 น.

นางกรุณา ภู่มะลิ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์)

นางสาวชาลินี ทองใบ
นางสัจจาภรณ์ พันธ์เรืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,162
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-35760140 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: พุฒวัตต์ นิรมล โทรศัพท์: 0909928464 อีเมล์: puttawatniramon@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]