โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร

 

1. นายสกุล  ผดุงธรรม

2.  พระอธิการสมาน  รวิวณโณ

3.  นายเสนาะ  ตั้งทรัพย์

4.  นายบุญเลิศ  ประสพภักตร์

5.  นายณคม  มะลิแย้ม

6.  นายสติ  บุญเลิศ

7.  นายบุญส่ง  จับมณี

8.  นายสมบูรณ์  แย้มศิริ

9.  นายสมควร  วงษ์นิกร

10.  ร.ต.กำไร  ผ้าแดง

11.  นางชลอ  แดงน้อย

12.  นางมาลัย  พันธุ์งาม

13.  นางสมควร  ขาวกระจ่าง

14.  นางอัมพร  ขันธรูจี

15.  นางเพ็ญพิไล  มาวัน

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 05:45:59 น.

ไม่พบข้อมูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร

นางสาวปนัดดา ปิ่นแก้ว
นายจตุรงค์ ยาจัตุรัสสถิติการเข้าเยี่ยมชม

13,717
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพระแก้ว โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-35 77-3319 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกันยุมา กสิกิจ โทรศัพท์: 0823658941 อีเมล์: mai-2912@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]