โรงเรียนวัดหนองบัว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองบัว

 

1. นางชลลดา  แย้มบุปผา  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานกรรมการ  2.  นายไพโรจน์  ศรีสว่างค์  ผู้แทนผู้ปกครอง  กรรมการ  3.  นายอุทัย  แสงชาติ  ผู้แทนครู กรรมการ             4.  นางอำภา  คงเกษม  ผู้แทนองค์กรชุมชน  กรรมการ  5.  นายนวพล  แย้มศิริ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  กรรมการ  6.  นางพิชญา  ขันธรูจี  ผู้แทนศิษย์เก่า  กรรมการ  7.  พระสมควร  ฤทธิเดช  ผู้แทนศาสนา  กรรมการ  8.  นางทัศนีย์  ผาสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ  9. นายสุทิน  ศาสตร์สมัย  ที่ปรึกษา  10. พระครูโสภณปทุมากร  ที่ปรึกษา 11. นายบำรุง  ก้อนทอง  ที่ปรึกษา  12. นางศรีสุรางค์  ก้อนทอง  ที่ปรึกษา 13.  นายฉลวย  คงเกษม  ที่ปรึกษา  14. นายธนกร  เจริญพร  ที่ปรึกษา  15. นายสำอางค์  ผาสุข  ที่ปรึกษา  16.นางสาวศรีอรุณ ดอกม่วง  ที่ปรึกษา  17. ผู้อำนวยการโรงเรียน  กรรมการและเลขานุการ                                           

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-06 16:22:58 น.

นางสาวเสาวคนธ์ เจริญมังษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองบัว

นางมาเรียม รัมมะบุตร์
นายอุทัย แสงชาติสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,046
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองบัว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 035-775080 อีเมล์: watnongbua59@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจันทร์ธิมา จิตสกุลชัย โทรศัพท์: 0817780157 อีเมล์: watnongbua59@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]