โรงเรียนวัดพรานนก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดพรานนก

 

                   ๑. นายบุญเรือง  อรรถสัตย์                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                       ประธานกรรมการ

                   ๒. นายน้อย  นาเมือง                             ผู้แทนผู้ปกครอง                                  กรรมการ

                   ๓. นายเจต  เจริญสุข                             ผู้แทนครู                                             กรรมการ

                   ๔. นายนิวัฒน์  คงเจริญถิ่น                    ผู้แทนองค์กรชุมชน                             กรรมการ

                   ๕. นายยุทธ  สัมมาชีพ                           ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      กรรมการ

                   ๖. นายสราวุธ  คงสุภาพ                          ผู้แทนศิษย์เก่า                                   กรรมการ

                   ๗. พระฐีติพงษ์  ฐานิสสโร                       ผู้แทน(ศาสนา)                                   กรรมการ

                   ๘. นายสมชาย  หวังธรรม                    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                          กรรมการ

                   ๙. ผู้อำนวยการโรงเรียน                                                                                   กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-07-02 10:10:25 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดพรานนก

นางสาววิภา ส่งกลิ่น
นายมนตรี เอี่ยมรัมย์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,668
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดพรานนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0-3573-6351 อีเมล์: phrannok2481@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปิยะพงษ์ เกิดศิริ โทรศัพท์: 0984478641 อีเมล์: Phrannokschool@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]