• กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)

 

๑ นายทองใบ   ตรีสมบูรณ์       ประธานกรรมการ

๒. นายประดิษฐ์  ตรีอุทัย           กรรมการ

๓. นายทรัพย์  ไทรเมือง           กรรมการ

๔. นายผจญ  การีกลิ่น               กรรมการ

๕. นายเฉลียว  สุขประเสริฐ       กรรมการ

๖. นายสุชิน  เวรุนัต                   กรรมการ

๗. นายสมบุญ  ไวยอนันต์         กรรมการ

๘.พระญาติ ยโสธโร                  กรรมการ

๙.นายพุฒิพงศ์ จิตวิริยานนท์    กรรมการ

๑o.นายมานิตย์  เปรมกมล       กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-05-30 09:36:39 น.

นางหนึ่งนิจ ปลื้มอารมย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์)

นายพงษ์ศักดิ์ โวหาร
นางสาวภรภัทร เทศารินทร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,302
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 โทรศัพท์: 0871210710 อีเมล์: watkasang10140167@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัญนิกา สืบวัน โทรศัพท์: 0822333401 อีเมล์: kannika_kan_1988@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]