โรงเรียนโพธิ์ทอง(จินดามณี)


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนโพธิ์ทอง(จินดามณี)

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-06-25 14:32:45 น.

นายวินัย อินทรสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพธิ์ทอง(จินดามณี)
นายบุญสม มากสินธุ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โพธิ์ทอง(จินดามณี)
นายไพรัช สงวนไพรดอน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
โพธิ์ทอง(จินดามณี)

นายปราโมทย์ ทองคำมาก
นางสาวสุชาดา รักไทยวัฒนา

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

3
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนโพธิ์ทอง(จินดามณี) โทรศัพท์: 0-3569-1828 อีเมล์: Phothong_jinda@hotmail.
เว็บมาสเตอร์:: น้ำฝน ทองคำ โทรศัพท์: 0899056540 อีเมล์: fonthong_T@hotmail.com
@EMIS WEB CMS V. 1.11.55 กลุ่มสารสนเทศ สนผ.สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ