โรงเรียนวัดวังขรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดวังขรณ์

 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

นายสมควร  บุญเอี่ยม                  ประธาน

พระอธิการศลิ พุทธวิริโย

นายวชิรศักดิ์  มีรักษ์

นายชาลี  เลิศประพันธ์  

นายวิชัย ผลเกิด

นางประกุล  รอดศรีจันทร์

นางจินตนา  เดชมา

นายอวยพร  กลิ่นสุคนธ์          กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-21 12:40:02 น.


ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดวังขรณ์

นางอำไพ คำรอด
นางจิราภรณ์ ทองศรี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,812
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดวังขรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: - อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: อำไพ คำรอด โทรศัพท์: 0817578519 อีเมล์: ้hotline_music@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]