ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. นายชูชัย ศุภนคร   ประธาน

2.นายสำรวย พิพันธ์ุเงิน  กรรมการ

3. นายมะลิ นาคประสิทธิ์  กรรมการ

4. นายโสภณ ไทยบุญเรือง  กรรมการ

5. นางจารุวี โพธิ์ศรี  กรรมการ

6. นางจันทร์แรม ปั้นเกตุ   กรรมการ

7. นางวรากรณ์ อินทเกษร  กรรมการ

8. นายประเสริฐ  เกิดรพ  กรรมการ

9. นายสุนทร  ภู่แพร   กรรมการและเลขนุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-05-27 07:14:12 น.

นายสุนทร ภู่แพร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เรืองเดชประชานุเคราะห์

นางรุ่งอรุณ เชญชาญ
นางสาวอรทัย สง่าเนตร

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,138
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: soontorn poopra โทรศัพท์: 0898017235 อีเมล์: spiritboy29@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]