โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา

 

 

 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธา

.......................................................................

         

 

  1. นายสมบูรณ์  ผดุงไทยธรรม

ประธานกรรมการ

 

  2. พระครูพิศาลชโลปมคุณ

กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

 

  3. นายบรรลือ  ศรีสำอางค์

กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน

 

  4. นายธนาชัย  วิเศษเนตรดี

กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า

 

  5. นายอุดม  มิ่งเจริญพร

กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนา

 

  6. นายวิรัตน์  เกิดอยู่

กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

  7. นางสำอาง  ชลิตาภรณ์

กรรมการที่เป็นผู้แทนครู

 

  8. นายไพ  บัวโทน

กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง

 

  9. นายเตือน  รอดรัตน์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ                

 

10. นางอรทัย  ชอบชื่น

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

11. นางสมทรง  แสงจันทร์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

12. นายประชุม  ภาคภพ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

13. นายอำนวย  สิงห์พริ้ง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

14. นายพงศ์เทพ  อารยะรุ่งเจริญกิจ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

 

15. นายสงัด  กระจ่าง

กรรมการและเลขานุการ

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-05-23 20:35:45 น.

นายภาณุ ภาณุพินทุ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราษฏร์ศรัทธา
นายกษิภณ ชินวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดราษฏร์ศรัทธา

นางกมลวรรณ เพิ่มพูล
นายวิทยา สร้อยคำดี

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

5,147
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดราษฏร์ศรัทธา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038392718 อีเมล์: ratsadta@chon1.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ยงยุทธ อยู่ดี โทรศัพท์: 0816633434 อีเมล์: yutdee@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]