โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์

1. นายสุรินทร์ มหัธธัญญวณิชย์                                    ประธานกรรมการสถานศึกษา

2. พระปลัดเฉิม ทีปงฺกโร                                               กรรมการผู้แทนพระภิกษุ

3. นางนันตพร บุญหยาด                                               กรรมการผู้แทนครู

4. พ.ต.อ สุขทัศน์   พุ่มพันธ์ม่วง                                     กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

5. นายชัยเดช ชิตวิเศษ                                                กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. นางสาวนิภารัตน์   รุมกิ่ง                                            กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

7. นายอุทัย จตุพงษ์                                                      กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

8. รตประสิทธิ์  ดอกชะเอม                                             กรรมการผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน

9. นายสมหวัง จำนงค์ผล                                               กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-19 10:38:59 น.

นายสมหวัง จำนงค์ผล
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดธรรมนิมิตต์

นายเมธาวี เรืองหิรัณเตชะกูล
นางนันตพร บุญหยาด

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,121
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดธรรมนิมิตต์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038277655 อีเมล์: wattumnimit_school@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: เมธาวี เรืองหิรัณเตชะกูล โทรศัพท์: 0869959446 อีเมล์: diamondw168@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]