โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว

 

1. นายปกรณ์  ปิ่นทองคำ              ประธานกรรมการสถานศึกษา

2. นายณรงค์ ศุภกา                     กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครอง

3. นางนงค์เยาว์  ศิริคูณ              กรรมการที่เป็นผู้แทนครู

4.นายจรัล  ดาวล้อม                    กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน

5.นายสมนึก  บัวแสง                   กรรมการที่เป็นผู้แทยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6.นายรุ่ง  คงประเวช                    กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า     

7. พระพงศ์พันธ์ อริโย                    กรรมการที่เป็นผู้แทนพระภิกษุสงค์

8.นายภูวดล ปิ่นทองคำ                กรรมการที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

9.นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร     กรรมการและเลขานุการ    

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-05-26 19:51:27 น.

นางจันทร์ษา ชัยวัฒนธีรากร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหนองน้ำเขียว

นางจิตตา ธาดาคุณากร
นางสาวศุภรานันท์ ศิลปอนันต์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,364
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 038158258 อีเมล์: namkeaw2014_@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรายุ น้อยแก้ว โทรศัพท์: 0982600474 อีเมล์: wa_ra_yu_777@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]