โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส

 

 

ลำดับที่

ชื่อ

สุกล

ตำแหน่ง

ภาพ

1 นายคลึง ฉลอง ประธานกรรมการสถานศึกษา  
2 นางจิรวรรณ ไรปิ่น รองประธานกรรมการสถานศึกษา  
3 พระครูสิทธิธรรมนานุวัตร   กรรมการ  
4 นายวิเชียร      อยู่นุ่ม กรรมการ  
5 นางมุกดา   แดงเปี่ยม กรรมการ  
6 นายนิพนธ์   กลิ่นโพธิ์ กรรมการ  
7 นางขนิษฐา จุลละมณฑล กรรมการ  
8 นางวาสนา   อินทนิล กรรมการ  
9 นางสาวนิตยา    ไหมทอง กรรมการและเลขนุการ  

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-09 19:56:27 น.

ไม่พบข้อมูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดหลวงพรหมาวาส

นางวิไลวรรณ กองสิน
นายฐปนนท์ ธรรมสาโรชสถิติการเข้าเยี่ยมชม

15,082
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดหลวงพรหมาวาส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0 38475506 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รวิวรรณ เทศสวัสดิ์ โทรศัพท์: 0809793707 อีเมล์: rawiwantetsawat@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]