โรงเรียนวัดวังหว้า
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดวังหว้า

 

1.นางพรพรรณ  มณฑกานติ     ประธานคณะกรรมการ

2.นายเลิศศักดิ์  สุขเจริญ          กรรมการ

3.นายสมหมาย  ก้องเสนาะ      กรรมการ

4.พระครูเกษมอรรถากร             กรรมการ

5.นายชำนาญ  จันทร์หอม        กรรมการ

6.นายสนอง  ตรึกหากิจ            กรรมการ

7.นางจิตตินทร์   คมขำ             กรรมการ

8.นายสถาพร  จันทร์พราหมณ์  กรรมการ

9.นายกิฏฏิลาภ  มีลาภ              กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2015-02-25 09:11:04 น.

นายกิฎฎิลาภ มีลาภ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดวังหว้า

นางขวัญพิมพรรณ ลิมป์สภาพกสิผล
นางสาวพรรณวดี บุญก่อเกื้อ





สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,073
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557



โรงเรียนวัดวังหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: wangwarayong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: เหรียญ ทองคำ โทรศัพท์: 0853502413 อีเมล์: reantongkum@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]