ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

เอกสารวิชาการ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดตาขัน

 

1.  นายปรีชา  เชื้อวิเชียร  ประธานกรรมการ
2.  พระครูวิบูลย์ภารกิตติ์  กรรมการ
3.  นายชัยวัฒน์  เชื้อวิเชียร   กรรมการ
4.  นายวิวัฒน์  อินศร  กรรมการ
5.  นายเอกลักษณ์  แดงโชติ  กรรมการ
6.  นายสวิง  จันทร์นคร  กรรมการ
7.  นายจำรัส  ทิพย์สวัสดิ์  กรรมการ
8.  นางสาวอรพิณ  ธรรมยิ่ง  กรรมการ
9.  นายวิชัย  จันทร์ส่อง  กรรมการและเลขานุการ
 
 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2017-06-14 12:59:23 น.

นายวิชัย จันทร์ส่อง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วัดตาขัน

นางสาวเพ็ญพยอม ภูกะฐิน
นางสาวอรพิณ ธรรมยิ่ง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,675
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนวัดตาขัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 โทรศัพท์: 038-015390 อีเมล์: wattakan2015@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พิชญาภา หมวดไธสงค์ โทรศัพท์: 0821143064 อีเมล์: pichayapa_p@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]