โรงเรียนกบินทร์วิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนกบินทร์วิทยา

 

๑. นายอนันต์   ไชยฤทธิ์     ประธานกรรมการ

๒. นายวิชาญ   เมฆมล      ผู้เทนองค์กรชุมชน

๓. นายวงค์ธวัช   สมโช     ผู้แทนผู้ปกครอง

๔. นายบุรรักษ์   ยามน้ำทรัพย์     ผู้แทนครู

๕. นางราณี   ศิริเหลืองทอง  ผู้แทนศิษย์เก่า

๖. นายพีระ   เบ้าเจริญ       ผู้แทนองค์กรศาสนา

๗. นายทองพูล   คำรัญ    ผู้แทนองค์กรศาสนา

๘. นายพิทัย   จันทร์ประทุม  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๙. นายวันชัย   ตั้งทรงจิตร     ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๐. ร้อยตรี สุรพล   พิมพ์สอน  ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๑. ร้อยตำรวจโท  สุรศักดิ์   ยิ่งประเสริฐสุข   ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๒. นายกำธร   โรจน์รุ่งสิงขร    ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๓. นายกวี  พุทธสมบัติ      ผู้ทรงคณวุฒิ

๑๔. นางสมศรี  วรพิพัฒน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑๕. นายสามารถ   อ่อนสนิท   กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2014-05-04 18:29:29 น.

ว่าที่ร้อยตรีธงชัย ก้อนสันทัด
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กบินทร์วิทยา
นางสาวพรพิมล แม้นญาต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กบินทร์วิทยา
นายเชาว์ บุญพรหมอ่อน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กบินทร์วิทยา

นายศักดิ์สกล ศรีเชียงสา
นางสาวพรทิพย์ ทรงนวรัตน์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,773
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนกบินทร์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 โทรศัพท์: 037480727 อีเมล์: kabinwittaya2554@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตรา น้อมชอบ โทรศัพท์: 0895504544 อีเมล์: nitachitra@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]