• กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกุดเวียน

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา 2559

1. นายทวี        วงศ์พนม       ผู้ทรงคุณวุฒิ           ประธานกรรมกา

2. นายชนะชล   เย็นพู           ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ

3. นายชะลอ     จันทร์ทา       ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ

4. นายบูญลี      จันทร์คลาย   ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ

5. นางสุนิสา      อัมพวัน        ผู้ทรงคุณวุฒิ           กรรมการ

6. นายสวงศ์      พรมพิไล      ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ

7. นางจำรัส       พรมทอง      ผู้ทรงคุณวุฒิ            กรรมการ

8. นางวิมล         เรือง           ผู้แทนผู้ปกครอง       กรรมการ

9. นางณัฐยา      ตรีกูต          ผู้แทนองค์กรชุมชน    กรรมการ

10.นายพรชัย     เย็นสม         ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กรรมการ

11.นายเซียะ      เย็นพู           ผู้แทนองค์กรศาสนา   กรรมการ

12.นางสายรุ้ง    พัฒนพิบูลย์   ผู้แทนองค์กรศาสนา    กรรมการ

13.นางสว่างจิต  เย็นแม้น        ผู้แทนศิษย์เก่า           กรรมการ

14.นางพรทิพย์  กุลศิริ            ผู้แทนครู                  กรรมการ

15.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดเวียน        กรรมการและเลขานุการ

 

ที่ปรึกษา

1.นายประเสริฐ   เย็นประสพ

2.นายณัฐวุฒิ     จุฑาวรรธนา

3.นางบำรุงรัตน์  เพชรพรหม

4.นายช่อน         เสาวรส

5.นายบุญมี        เกิดกำบท

6.นางเพ็ญศรี      บาลโสง

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-13 15:15:36 น.

ไม่พบข้อมูล
นายวินัย สุขพงษ์ไทย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านกุดเวียน

นายบุญเต็ม พวงเพชร
นางวลัยพร เรืองสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,291
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านกุดเวียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037243577 อีเมล์: kudwian104@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ทัศนีย์ ทองทวีวัฒน์ โทรศัพท์: 0892249690 อีเมล์: Kudwian104@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]