โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้

 

ที่

ชื่อ  -  นามสกุล

ตำแหน่ง

เป็นตัวแทนจาก

นายทองคำ     จำนิล

นายสถิตย์   เนาวะวาทอง  

พระครูโสภณธรรมธัช

นางจิรชยา  ไชยสาร

นางอนงค์   ธัญญสงวน

นายวาสนา  จันทร์พวง

นายลอนดร    จันทร์ผอง

นางพนิดา   โกนโกสพ

นายเพิ่มศักดิ์  เหมพรหม

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

ผู้ปกครองนักเรียน

ผู้แทนองค์กรชุมชน

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แทนศิษย์เก่า

ผู้แทนครู

หัวหน้าสถานศึกษา

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-07 09:37:58 น.

นางสร้อยเพชร พายสำโรง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้

นางพนิดา โกนโกสพ
นางประไพร เกื่องประโทก

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,941
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233973 อีเมล์: nonsawae.ban@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัญทิญา สุดจิตร โทรศัพท์: 0806390838 อีเมล์: kanityasud@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]