โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้

 

ที่

ชื่อ  -  นามสกุล

ตำแหน่ง

เป็นตัวแทนจาก

นายทองคำ     จำนิล

นายสถิตย์   เนาวะวาทอง  

พระครูโสภณธรรมธัช

นางจิรชยา  ไชยสาร

นางอนงค์   ธัญญสงวน

นายวาสนา  จันทร์พวง

นายลอนดร    จันทร์ผอง

นางพนิดา   โกนโกสพ

นางสร้อยเพชร   พายสำโรง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

ผู้ปกครองนักเรียน

ผู้แทนองค์กรชุมชน

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผู้แทนศิษย์เก่า

ผู้แทนครู

หัวหน้าสถานศึกษา

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-12-02 09:35:05 น.

ไม่พบข้อมูล
นางสร้อยเพชร พายสำโรง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชุมชนบ้านโนนสาวเอ้

นางสาวกาญจนา คงแดน
นางประไพร เกื่องประโทกสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,655
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสาวเอ้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037233973 อีเมล์: nonsawae.ban@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวกัญทิญา สุดจิตร โทรศัพท์: 0806390838 อีเมล์: kanityasud@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]