โรงเรียนบ้านหนองปรือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองปรือ

 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนบ้านหนองปรือ

1.  นายโทน  กรไกร                                            ประธานคณะกรรมการ

2.  นายบุญส่ง  พลอยมาลี                                   รองประธานกรรมการ

3.  นายผัน  หินแก้ว                                              กรรมการ

4.  นายไกรย์สร  พลสงคราม                                 กรรมการ

5.  นายอาภรณ์  บุญชื้น                                        กรรมการ

6.  นางนภาลัย  บัวทอง                                        กรรมการ

7.  นายนรุญ  วงศา                                               กรรมการ

8.  นายชูชาติ  มั่งคั่ง                                             กรรมการ

9.  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปรือ                กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-05-17 13:21:55 น.

นางมาลา หาญบันจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองปรือ

นางสุรีย์พร ฐิติกาล
นางพัฒชรี ศรีสำอางค์

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,049
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองปรือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โทรศัพท์: 037424012 อีเมล์: nongpru07@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สิทธิชัย เนียรศิริ โทรศัพท์: 0899320227 อีเมล์: bonsai_sch@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]