โรงเรียนขนงพระใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนงพระใต้

 

1.  นายประมวล  สุขขาม                         ประธานกรรมการ

2.  นางภัคณิชพิมพ์  ถ่อนสันเทียะ            รองประธานกรรมการ

3.  นายโกมล  สิงห์ขุนทด                       กรรมการ

4.  นายนิรันดร์  โตจันทึก                        กรรมการ

5.  นางรัชนี  มาลัยมี                              กรรมการ

6.  นางปะกองแก้ว  ประทุมทิพย์             กรรมการ

7.  นายชัยรัตน์  ฉ่ำชื่น                           กรรมการ

8.  นายสมพร  ขอเงินกลาง                    กรรมการ

9.   นายภูวดล  คำพิมูล                          กรรมการ

10.  นายอดิเรก  พรมจันทึก                    กรรมการ

11.   นายวิเชียร  แสนโต                        กรรมการ

12.  นายกีรติ  ศิริจันดา                          กรรมการ

13.  พระอธิการชัยยุทธ  ธนวังโส            กรรมการ

14.  นายสนั่น  ดาษขุนทด                      กรรมการ

15.  นายชาติชาย  ศรีสังวาลย์                กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-21 13:37:00 น.

ไม่พบข้อมูล
นายชาติชาย ศรีสังวาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขนงพระใต้

นายกรรณสูต แก้วธรณิน
นางเพ็ญประภา บุตรอุดมสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,131
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขนงพระใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: khanongpratai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ไตรภพ ภาณสิทธิ์ โทรศัพท์: 0924468879 อีเมล์: tripopph@mea.or.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]