โรงเรียนขนงพระใต้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนงพระใต้

 

1.  นายสอาด  มาลัยมี                             ประธานกรรมการ

2.  นางภัคณิชพิมพ์  ถ่อนสันเทียะ            รองประธานกรรมการ

3.  นางริน  หลุยจันทึก                             กรรมการ

4.  นางขวัญเรือน  ย้อยจันทึก                   กรรมการ

5.  นางอรัญญา  รู้งาน                              กรรมการ

6.  นางกิ่งดาว  มิตรสันเทียะ                     กรรมการ

7.   นายสนั่น  ดาษขุนทด                          กรรมการ

8.  นางมะลิ  หลุยจันทึก                            กรรมการ

9.  นายชัยรัตน์  ฉ่ำชื่น                              กรรมการ

10.  นางลาวัลย์  เกตุวิทย์                          กรรมการ

11.  นายโกมล  สิงห์ขุนทด                        กรรมการ

12.  นางยุพิน  พรมจันทึก                         กรรมการ

13.  พระอธิการชัยยุทธ  ธนวังโส                กรรมการ

14.  นางเกลียว  อิ่มจันทึก                         กรรมการ

15.  นายอำนวย  จงนบกลาง                     กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-06-27 09:25:28 น.

นายชาติชาย ศรีสังวาลย์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขนงพระใต้
นางสุวรรณา ป้อมสุวรรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
ขนงพระใต้

นางเพชรภัคสรณ์ แป้นนรินทร์
นางมัจฉา เบ็ญยะมาตร์สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,638
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนขนงพระใต้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: khanongpratai@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ภูวดล คำพิมูล โทรศัพท์: 0616525193 อีเมล์: numliverpool@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]