โรงเรียนพรพิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4


  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพรพิทยาคม

 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนพรพิทยาคม

           1.นางถนอม     ขาวงาม             ประธานกรรมการ

           2.นายมนูญ    มาวขุนทด            ผู้แทนผู้ปกครอง

           3.นางวรรณา  บุญแก้ว               ผู้แทนครู

           4.นายบุญเลิศ   ซอสูงเนิน          ผู้แทนองค์กรชุมชน

           5.นายวิโรจน์   รอสูงเนิน            ผู้แทน อปท.

           6.นายเสาร์   แก้วดี                    ผู้ทรงคุณวุฒิ

           7.นายดนัย   ภาจันทึก               ผู้แทนศิษย์เก่า

           8. นายเด็ช   ชินจันทึก               ผู้แทนองค์กรศาสนา

           9.นายบัญญัติ  ทับทัน               กรรมการและเลขานุการ

 

 

 

 

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 14:55:19 น.

ไม่พบข้อมูล
นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
พรพิทยาคม

นางรุ่งทิพย์ พราหมณ์ไธสง
นางวรรณา บุญแก้วสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,415
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนพรพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: - อีเมล์: pittayakom_2482@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ปรียาภัทร วิชาชัย โทรศัพท์: 0910503914 อีเมล์: am_nuay2009@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]