โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
  • กรอกเลข ปชช.13หลัก


คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)

 

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4

1.นายสุวรรณ   ดีเพ่ิม                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                ประธานกรรมการ

2.นายสำราญ   จรจันทึก            ผู้แทนศิษย์เก่า                                                 กรรรมการ

3.พระครูสุุมนจันทคุณ                 ผู้แทนพระสงฆ์                                                  กรรมการ

4.นายวุฒินันท์     เล็กสีโต         ผู้แทนผุู้ปกครอง                                               กรรมการ

5.นายชวน  ศรีจันทึก                 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      กรรมการ

6.นายชมพูู   ศรีสูงเนิน               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                                   กรรมการ

7.นายสุหรี   เพียซ้าย                ผู้แทนองค์กรชมุชน                                         กรรมการ

8.นายมนตรี    เวิดขุนทด          ผู้แทนครู                                                       กรรมการ

9.นายวิทยา   พันธุ์แก้ว               ผู้บริหารสถานศึกษา                                กรรมการและเลขานุการ

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2018-06-14 11:58:09 น.

นายวิทยา พันธุ์แก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร)

นางภาณุวรรณ กิจการพิสุทธิ์
นางลมุล ฮอสูงเนินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,158
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหัน(วุฒิวิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-987000 อีเมล์: banhunschool@hotmail.com/school135
เว็บมาสเตอร์:: ลมุล ฮอสูงเนิน โทรศัพท์: 0817900070 อีเมล์: lamulhos@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]