โรงเรียนบ้านหนองแวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4
ผลการเรียน School MIS

กรอกเลข ปชช.13หลัก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองแวง

 

1. นายชาตรี  สันกลาง                            ตำแหน่ง       ประธานกรรมการสถานศึกษา

2. นายวิมาน  คอกพิมาย                         ตำแหน่ง       ผู้ทรงคุณวุฒิ

3. นายสมเจน  สอดตะคุ                          ตำแหน่ง       ผู้แทนองค์กรชุมชน

4. นางสาวฉันทนา  ลัดสูงเนิน                 ตำแหน่ง         ผู้แทน อปท

5. นายสุทัน  โสสีแก้ว                               ตำแหน่ง      ผู้แทนฝ่ายสงฆ์

6. นางหนูนัน  เนยสูงเนิน                          ตำแหน่ง      ผู้แทนผู้ปกครอง

7. นางกชกร  สุขพงษ์                               ตำแหน่ง      ผู้แทนศิษย์เก่า     

8. นายกิตติภูมิ  เกสูงเนิน                          ตำแหน่ง        ผู้แทนครู   

9. นายสำราญ  แต่งพลกรัง                       ตำแหน่ง       กรรมการ/เลขานุการ                           

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2016-01-25 11:34:00 น.

นายชัยโรจน์ พันธุ์ยางน้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านหนองแวง

นางวราภรณ์ งึมกระโทก
นายจารึก เลิศสำโรง

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

1,739
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านหนองแวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 โทรศัพท์: 044-418308 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นางสำราญ ประภาวงค์ โทรศัพท์: 0872599096 อีเมล์: Krurab1234@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]